ข่าวและกิจกรรม
HI-TEK Roadshow 2016 - Suratthani

คาราวาน HI-TEK Roadshow 2016 จังหวัดสุราษฏร์ธานี

09 May, 2016
เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขบวน HI-TEK Roadshow 2016
ได้เดินทางมาพบปะเพื่อนๆ จ.สุราษฏร์ธานี ที่ร้านแสงทักษิณวิศวกรรม,
ร้านแสงทองอินเตอร์เทรน,ตลาดนัดไดมอนด์,ร้านไทยสวัสดิ์การไฟฟ้า
และร้านพีพีซี ซัพพลาย (2000)
คณะคาราวานของเราได้รับการต้อนรับจากชาวสุราษฏร์ธานีดีมาก ขอขอบพระคุณมากครับ